44.212.99.208

Files

go Back

Per 12 mei 2013 is binnen de curriculum beschikbaar gekomen: een grafiek met de gemiddelde score uitgezet tegen de windkracht*.
In dit artikel gaan we de meteorologische invloeden op onze prestaties nader bekijken.
In de loop der jaren hebben we een database opgebouwd waarin we vele toernooigerelateerde gegevens hebben verzameld.
Een van de gegevens die via het KNMI beschikbaar worden gesteld zijn de windkrachtgegevens.
Door deze gegevens* uit te zetten tegen de gemiddelde scores kunnen we per speler een analyse maken van de relatie tussen deze gegevens.
(* Windkrachtgegevens op basis van de gecorrigeerde windkracht cq. windsnelheidsindex).

Laten we een tweetal typische "Oeloer" spelers, Ed en Evert onder de loep nemen.
Een ieder weet te vertellen dat een oeloerspeler zeer afhankelijk is van de windkracht. Hoe meer wind des te beter de prestaties.
Als we de statistieken van hun prestaties nader bekijken, dan zien we dat de plaatjes redelijk overenkomen met deze verwachtingen.
n.b. de gekleurde pijlen geven aan of een waarde (met een marge van ±0,5) onder, gelijk of boven een normwaarde (persoonlijke historische gemiddelde) ligt.

Bij windkracht 3 komen we bij Ed met 6 metingen uit op een gemiddelde score van 10,3
Bij windkracht 4 zien we dat zijn gemiddelde score (uit 5 metingen) sterk is gestegen naar 13 punten.
Windkracht 5 heb ik even buiten beschouwing gelaten aangezien 1 meting niet voldoende betrouwbaar is voor een gemiddelde score. Het is duidelijk dat Ed bij windkracht 3 onder zijn gemiddelde presteert en vanaf 4Bft. pas boven zijn gemiddelde komt.

Bij windkracht 2 heeft Evert een gemiddelde score van 13
Bij windkracht 3 zien we dat zijn gemiddelde score licht is gestegen naar 14 punten.
Tenslotten zien we bij 4Bft. zijn hoogste gemiddelde score van 16,7 punten, ruim boven zijn historische gemiddelde van 14,4 punten
We kunnen redelijkerwijs concluderen dat de oeloer-speler hoger scoort naarmate de windkracht toeneemt.

Daarentegen zou je bijna zeggen dat het plaatje voor een typische tarik-speler een omgekeerd beeld zou moeten geven.
We kunnen ons dan ook afvragen of een tarik-speler in tegenstelling tot een oeloer-speler juist hoger scoort indien de windkracht afneemt.

Hierboven zie je de presentaties van Josias tegenover de windkracht.
We zien dat hij bij windkracht 2 een hoge gemiddelde van 16 punten scoort. Bij windkracht 3 neemt zijn gemiddelde iets af en bij 4Bft. is zijn gemiddelde sterk gedaald naar 12,2 punten.


En wat te denken van een speler als Piet. . .
Bij 2Bft. maximaal scorend, echter bij 4Bft. is zijn gemiddelde score gezakt naar slechts 12 punten. Dat is een afname van 40%.
Bovenstaande voorbeelden betreffen nu toevallig vier spelers die perfect voldoen aan de algemene wind/prestatieverwachtingen van oeloerspelers cq. tarikspelers.
In de praktijk komen we uiteraard vele grafische variaties voor diverse spelers tegen.

Neem nu ´s een speler zoals Erwin.
Zoals hij zelf altijd zegt maakt het hem niet zo uit hoe hard of zacht het waait. Zodra er maar iets wind is dan is hij van de partij.

Volgens zijn statistieken klopt dit ook wel. Zijn gemiddelde scores zijn bij windkracht 2, 3 en 4 nagenoeg hetzelfde.
(Windkracht 5 buiten beschouwing gelaten wegens onvoldoende metingen).
Het plaatje laat ons zien dat hij een type speler is die onafhankelijk van de windkracht kan presteren.

Ook Danny Lanu laat een constante lijn zien.

Net zoals Erwin laat hij bij windkracht 2, 3 en 4 een gemiddelde van ruim 15 punten noteren. Maar owee als de wind waarden bereikt van 5Bft., dan is zijn gemiddelde zomaar 2 punten hoger!

Zeer verassend is een speler als Chaka. Zijn plaatje toont een figuur dat meer bij een oeloer-speler past.

Velen hebben altijd gedacht dat Chaka met zijn snelheid het beste zou moeten presteren bij lagere windkrachten. Niets is minder waar.
We zien dat hij pas bij windkracht 4Bft zijn maximale prestaties neerzet --> een gemiddelde van maar liefst 17,3 !! tegenover een 'schamele' 11,2 bij windkracht 2.

Ach ja, zo kun je over vele spelers op basis van de statistieken iets (on)zinnigs zeggen. . . ´tis maar hoe je het bekijkt.
Ik zou zeggen: neem een kijkje in de curriculum van diverse spelers en trek uw eigen conclusies.
Let wel: zoals met financiële beleggingen is slechts één ding zeker:
"In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst".
Deze grafieken worden automatisch getoond indien de speler 6 of meer finales in de CV heeft staan.

Wellicht is het een idee om de maximale dagtemperatuur uit te zetten tegen de gemiddelde scores. Of gemiddelde luchtdruk of relatieve luchtvochtigheid, noem maar op.
Wie weet wat daar voor nieuwe inzichten uit voortvloeien . . . wordt vervolgd.


Otji Taligotji


14/5/2013
In navolging op bovenstaande heb ik inmiddels een statistiek toegevoegd die iets zegt over de relatie tussen de gemiddelde scores en de maximum temperatuur. Hieruit zijn geen schokkende resultaten naar voren gekomen.
Over het algemeen kan worden aangenomen dat maximum temperaturen van 30+ negatieve gevolgen hebben voor de gemiddelde score van de meeste spelers. Een enkele uitzondering daargelaten.

Bij Sam zien we, in tegenstelling tot de meeste spelers dat hij juist bovengemiddeld scoort zodra de temperaturen boven de 25° Celsius komen.

Een andere speler die ik nog even wil uitlichten:

De windkrachtstatistieken gaven al haarfijn aan dat hij zowel bij 2,3 en 4Bft zeer constant scoort.
Het blijkt nu dat ook de maximumtemperatuur weinig vat op hem heeft:
In de hele range van 15° t/m. 29° graden scoort hij gewoon op zijn gemiddelde.

Een andere interesante gegeven is het feit dat Ronald Song bij windkracht 4 en maximumtemperaturen van 15° t/m. 19° Celcius op zijn sterkts is. Dit in tegenstelling tot het feit dat hij meestal steen en been klaagt dat het of te koud is of te hard waait. :)


Een andere zeer interessante statistiek is het grafiek "Voorschrijdende gemiddelde.
Dit grafiek toont de gemiddeld gescoorde finalepunten door de jaren heen (t.m. het huidige seizoen). Een vlakke lijn betekent dat de speler een constante gemiddelde in de finales scoort.
Een stijgende lijn geeft aan dat de speler elk seizoen een hoger gemidelde scoort dan de voorgaande gemiddelde van alle seizoenen.
Een dalende lijn daarentegen geeft aan dat de speler gemiddeld minder hoog scoort dan het gemiddelde van alle vorige seizoenen.

Neem voor de overige een kijkje in de verschillende curriculum.

..Smartphone
Find us on facebook
Latest known visitors:
Admin (23-04-2024 12:49:59), Max A. (23-04-2024 12:20:21), PLeiwa (22-04-2024 18:17:16), Jonias (20-04-2024 22:22:29), Josias (19-04-2024 18:19:20), Wrapppp (18-04-2024 06:36:17), S. Maulany (20-03-2024 23:02:51), Ynnor (02-03-2024 13:14:29), Ronald v. A. (17-11-2023 12:26:45), B. Lapod (01-05-2023 14:02:39), Ewout (31-01-2023 08:18:00), Markie (16-01-2023 16:55:59), D. Lanu (13-10-2022 19:40:21), Johan S. (02-10-2022 18:50:35), Marcel B. (26-09-2022 18:50:37), Pascal Eilander (26-09-2022 05:11:38),