34.239.154.201

Rules


Deze reglementen dienen slechts ter indicatie. Per toernooi kunnen op details afwijkende regels gelden.
Afwijkende regels dienen voor de start van het toernooi te worden bekendgemaakt.

De regels zijn een afgeleide uit de algemeen bekende reglementen uit de jaren ยด90.
Op detailniveau zijn de regels aangepast waarbij als uitgangspunt is genomen dat een wedstrijd voor zover mogelijk in de lucht moet worden beslist.

Gebruikte termen:

 • Shoot: startsignaal van de wedstrijd gegeven door de scheidsrechter.
 • Onbestuurbaar: een vlieger waar redelijkerwijs geen aanval mee kan worden uitgevoerd. (e.e.a. ter beoordeling door de scheidsrechter)
 • Putus tangan: situatie waarbij het draad van een speler spontaan breekt zonder dat de tegenstander er invloed op had.
 • Gelasan kenur: snijdraad op basis nylon.

 1. Een wedstrijd duurt maximaal 5 minuten. Indien na 5 minuten nog geen winnaar bekend is, wordt de wedstrijd gestopt (Break*) en wordt er verplicht gekruist (zie toelichting Verplichte kruising) waarbij er 2 minuten extra wordt gespeeld. D.m.v. tossen wordt door de scheidsrechter bepaald wie boven en onder speelt. Indien een speler niet in staat is om op aanwijzing van de scheidsrechter een kruisingspositie in te nemen, dan heeft betreffende speler op basis van regel 5 (vlieger onbestuurbaar) verloren. Het is niet toegestaan om tijdens een break in een wedstrijd van materialen te wisselen.
  N.b. Sinds seizoen 2011 i.v.m. tijdwinnende maateregelen: experimenteel 4 minuten i.p.v. 5 minuten speeltijd + indien nodig kruisingstijd van 1 minuut i.p.v. 2 minuten.
  Bij lagere deelnemerersaantallen kan uiteraard de ruimere speeltijd van 5+2 minuten aan te houden.
 2. Indien tijdens een verplichte kruising (zie ook toelichting Verplichte kruising) een speler uit de kruising gaat, dan heeft deze speler verloren. Indien er na 1 minuut verplichte kruising nog geen winnaar is dan zal op signaal van de scheidsrechter de bovenste vlieger naar beneden trekken en de onderste vlieger omhoog.
  LET OP: het staat de spelers vrij omstreeks het moment van draadcontact/kruisen dan wel te trekken of te vieren. Het is niet toegestaan een richting te kiezen waarbij het draadcontact/kruising teniet wordt gedaan.
 3. Indien een vlieger na Shoot de grond raakt, dan heeft betreffende speler verloren. In het geval van verplicht binnenhalen van de vlieger (beide vliegers zijn zodanig verstrikt geraakt dat er geen winnaar uitkomt) verliest de speler waarvan de vlieger het eerst de grond raakt. Het is toegestaan om tijdens het binnenhalen de vlieger van de tegenstander met de hand naar de grond te brengen indien daarvoor de mogelijkheid bestaat.
 4. Indien een vlieger verstrikt raakt met een obstakel zoals bomen, masten, daken etc. dan heeft betreffende speler 1 minuut de tijd om los te komen, zo niet dan heeft betreffende speler op basis van regel 5 verloren.
 5. Indien een vlieger onbestuurbaar* is/raakt en er is geen gevecht aan de gang (de draden zijn niet met elkaar gekruist), dan heeft de speler verloren.
 6. Na Shoot heeft "putus tangan" verloren. Indien dit voor Shoot gebeurt, dan krijgt de speler de gelegenheid om een andere vlieger op te laten. Om tijd te besparen kan de scheids evt. een nieuwe speler laten spelen.
 7. Een speler mag maximaal 5 meter voor en achter de klos spelen. Overschrijding van de afstand wordt gedoogd voor zover de tegenstander geen positionele nadeel ondervind. Indien de afstand wordt overschreden dan zal de scheidrechter evt. beoordelen of desbetreffende speler op basis van de overschrijding voordeel heeft gehad. (voordeel = bv. In het geval van een tarek-aanval naar de nylon van de tegenstander en tegelijkertijd de 5 meter achter de klos ruim overschrijden)
 8. Indien een speler 3 wedstrijden op rij wint, dan worden 2 nieuwe spelers opgeroepen voor de volgende wedstrijd. Op wens van de speler of scheidsrechter kan hiervan worden afgeweken. E.e.a. ter beoordeling door de scheidsrechter waarbij evt. tijdswinst in acht wordt genomen.
 9. Indien meerdere spelers met hetzelfde aantal punten eindigen, wordt een barragevorm toegepast.(zie toelichting Barragevormen)
 10. Op de toernooien is het bezit van "gelasan Kenur" ten strengste verboden (los van het feit of kan worden aangetoond of er sprake is van gebruik). Overtreding van deze regel kan tot diskwalificatie leiden en bekendmaking bij andere toernooi-organisaties. Enkel gelasan op basis van natuurlijke draad is toegestaan. (katoen, zijde, vlas, etc.)

Daar waar dit reglement niet voorziet, beslist de scheidrechter / technische staf / toernooiorganisatie.

..Smartphone
Find us on facebook
Latest known visitors:
Max A. (27-02-2024 22:46:26), Josias (27-02-2024 15:48:19), Jonias (26-02-2024 12:40:08), Admin (25-02-2024 11:28:28), PLeiwa (23-02-2024 15:28:23), S. Maulany (04-02-2024 21:04:12), Wrapppp (14-12-2023 19:07:21), Ronald v. A. (17-11-2023 12:26:45), Ynnor (15-09-2023 21:49:16), B. Lapod (01-05-2023 14:02:39), Ewout (31-01-2023 08:18:00), Markie (16-01-2023 16:55:59), D. Lanu (13-10-2022 19:40:21), Johan S. (02-10-2022 18:50:35), Marcel B. (26-09-2022 18:50:37), Pascal Eilander (26-09-2022 05:11:38),